Esi sveicināts!

Esi laipni gaidīts namā, kur studē topošie tulki un tulkotāji! Mēdz teikt, ka tulki un tulkotāji lasītājiem un klausītājiem atver durvis uz citu pasauli un laiku. Savukārt mēs piedāvājam ieskatīties šajā tīmekļa vietnē, kur Tu varēsi uzzināt ko vairāk par šādiem jautājumiem:

 • studijas Ventspils Augstskolas (VeA) Tulkošanas studiju fakultātē (TSF);
 • VeA TSF absolventu iekļaušanās darba tirgū;
 • tulka, tulkotāja darba specifika;
 • tulkošanas veidi;
 • ieteikumi jauniešiem, kas vēlas kļūt par tulkiem, tulkotājiem;
 • praktiski vingrinājumi tulkošanas prasmju un iemaņu pārbaudei, nosakot savu profesionālo piemērotību tukotāja profesijai u.c.

Šajā mājas lapā ir atrodamas arī saites par tīmekļa resursiem, ko savā darbā sekmīgi var izmantot ne tikai studenti un docētāji, bet arī visi pārējie interesenti.

Sadaļā “Tulka, tulkotāja profesija” piedāvājam ieskatu profesiju standartos “Tulks” un ‘Tulkotājs”, kā arī noskaidrot, kas ir tulks un kas ir tulkotājs, kādi ir viņu darba ētikas noteikumi. Šajā sadaļā piedāvājam noskatīties arī vairākus videomateriālus, kuros VeA Tulkošanas studiju fakultātes docētāji un absolventi dalās pārdomās par jautājumiem, ko bieži mēdz uzdot tie, kas interesējas, vai pietiek ar labām svešvalodas zināšanām, lai sekmīgi strādātu par tulku, tulkotāju, kāda ir Latvijas sabiedrības attieksme pret tulkiem un tulkotājiem, vai ar tulkošanu var nopelnīt iztiku, kā jaunietis/jauniete var sagatavoties tulkošanas studijām u. c..

Sadaļā “Tulka ABC” ir iespēja iepazīties ar dažiem tulka, tulkotāja darbības pamatlikumiem, kuru ievērošana ir nepieciešama, lai darbu varētu veikt labi, kvalitatīvi un ar to būtu apmierināti darba devējs vai pasūtītājs.

Sadaļā “Tulkošanas vingrinājumi” vari pamēģināt iejusties tulkotāja “ādā”, lai novērtētu savas prasmes, tulkojot atsevišķus vārdus, vārdu savienojumus, frāzes no svešvalodas latviešu valodā. VeA TSF docētāji šos vingrinājumus ir sagatavojuši trīs svešvalodās: angļu, vācu un krievu valodā. Pirms katra vingrinājuma vai testa ir iespēja izlasīt skaidrojumu par konkrēto valodas jautājumu. Ja arī Tev pat šķiet, ka labi nepārvaldi, piemēram, krievu valodu, iesakām tomēr pamēģināt veikt kaut vienu vingrinājumu!

Sadaļā “Kur studēt” atradīsi informāciju, kādās Latvijas augstskolās var apgūt tulkošanas studijas: studiju programmas, studiju forma un ilgums, budžeta vietas, vai studiju programma ir akreditēta u.c..

Sadaļā “VeA Tulkošanas studiju fakultāte” Tu atradīsi informāciju par šādiem jautājumiem:

 • kādas studiju programmas piedāvā šī fakultāte
 • kā ir organizētas studijas: kur, kad, cik ilgi, kā un kas ir jāstudē
 • kas un kādi ir tie speciālisti, kas strādā kopā ar TSF studentiem
 • kā paiet diena studenta dzīvē (studentu sagatavoti foto stāsti)
 • kur un par ko strādā TSF absolventi, t. i. cik sekmīgi viņi ir spējuši iekļauties darba tirgū.

Lasi, skaties, klausies un esi kopā ar mums! Sekmes Tev turpmāk!