Noderīgas saites

Labāko elektronisko vārdnīcu saraksti

Nosaukums Apraksts
Alpha.Dictionary.com pēc valodām un tēmām sakārtots dažādu elektronisko vārdnīcu saraksts
Glosssaries by Language pēc valodām un tēmām sakārtots dažādu elektronisko vārdnīcu saraksts
CUSI at LANET pēc valodām un tēmām sakārtots dažādu elektronisko vārdnīcu saraksts

Skaidrojošās elektroniskās vārdnīcas latviešu valodā.

Nosaukums Apraksts
Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts valodas aģentūra, LU Latviešu valodas institūts Latviešu valodas vārdnīca
LU Matemātikas un informātikas institūts latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca
Latviešu konversācijas vārdnīca latviešu konversācijas vārdnīcas šķirkļi
LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija Mīlenbaha un Endzelīna „Latviešu valodas vārdnīca”
Arhitektūras terminu skaidrojošā vārdnīca arhitektūras terminu skaidrojošā vārdnīca
Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūts lauksaimniecības un ekonomikas terminu vārdnīca
Latvijas Universitātes Botānikas un Ekoloģijas katedra saīsinājumu vārdnīca/Acronyms - botānikā, ekoloģijā, ģeogrāfijā

Skaidrojošās elektroniskās vārdnīcas svešvalodās.

Nosaukums Apraksts
Acronyms and Abbreviations Finder saīsinājumi, akronīmu vārdnīca
Dictionary.com dictionary-thesaurus- encyclopedia- Web
English Dictionary angļu valodas skaidrojošā vārdnīca (~200 000 vārdi)
Merrian- Webster Online angļu valodas skaidrojošās vārdnīcas Merriam-Webster elektroniskais variants, arī tēzaurs.

Tulkojošās elektroniskās vārdnīcas.

Nosaukums Apraksts
Letonika -angļu-latviešu-angļu -krievu-latviešu-krievu -vācu-latviešu-vācu -svešvārdu skaidrojošā vārdnīca
Alta Vista Babel Fish Translation tulkotājs no/uz angļu- ķīniešu, dāņu, franču, grieķu, japāņu, korejiešu, portugāļu, krievu, itāļu, spāņu
Tildes datorvārdnīca Internetā angļu-latviešu tulkojošā vārdnīca
LingoSoft- Learning Software angļu- latviešu –angļu tulkojošās vārdnīcas
EnglishPage.com- Foreign Language Dictionaries var tulkot no angļu valodas uz daudzām citām valodām, tai skaitā latviešu, vai arī otrādi
LingoSoft- Online Dictionaries latviešu – angļu – latviešu tulkojošās vārdnīcas
Eurodicautom - the multilingual term bank of the European Commission vārdnīcas angļu, dāņu, holandiešu, somu, franču, vācu, grieķu, itāļu, latīņu, portugāļu, spāņu un zviedru valodās
AltaVista- Babel Fish Translation vārdu, teikumu un WWW lappušu vārdnīca – angļu, franču, vācu, itāļu, portugāļu, spāņu valodā.
University of Notre Dame- Latin Dictionary and Grammar Aid latīņu valodas vārdnīca & gramatika
Tulkošanas un Terminoloģijas Centrs valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu un citu dokumentu tulkojumi
Latviešu – krievu vārdnīca ar vārdu skaidrojumiem latviešu – krievu vārdnīca ar vārdu skaidrojumiem
Online Perevodčik vārdnīca krievu, angļu, vācu, franču, spāņu, itāļu, portugāļu valodās
Multilex.mail.ru vārdnīca krievu-angļu-vācu-franču-itāļu-spāņu valodās
Perevodov.net vārdnīca krievu, angļu, franču, vācu valodās
Yandex i slovari vārdnīca krievu, angļu, vācu, franču valodās- ietver arī vārdu savienojumus Freedict.com http://www.freedict.com/] English «--» Afrikaans, Danish, Dutch, Finnish, French, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Latin, Norwegian, Portuguese, Russian, Spanis, Swahili, Swedish
Wiktionary, a wiki-based Open Content Dictionary dictionary in every language, with definitions, etymologies, pronunciations, quotations, synonyms, antonyms and translations
WordReference com. online English, French, Italian and Spanish dictionary
English-Estonian Dictionary english-estonian dictionary

Nozaru tulkojošās elektroniskās vārdnīcas.

Nosaukums Apraksts
Daudzvalodu elektroniskā vārdnīca matemātikā un informātikā matemātikas un informātikas daudzvalodu tulkojošā vārdnīca
Finance.net ekonomikas terminu vārdnīca-latviešu-angļu- vācu valodā
LU Bioloģijas fakultāte-Dabas serveru kopa bioloģijas terminu vārdnīca- latviešu-angļu valodās
Lietvedības terminu vārdnīca lietvedības terminu vārdnīca- latviešu-angļu; latviešu- krievu valodā
Lielā Terminu vārdnīca datorterminu vārdnīca, kurā var meklēt arī neprecīzi ievadītus terminus-angļu-krievu-latviešu valodās
University of Athens English - Greek Informatics Terminology Dictionary

Matemātikas enciklopēdijas un tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas

Nosaukums Apraksts
Daudzvalodu elektroniskā vārdnīca matemātikā un informātikā matemātikas un informātikas daudzvalodu tulkojošā vārdnīca
Dave's Math Tables: English-Spanish Dictionary angļu-spāņu matemātisko terminu vārdnīca-400 jēdzieni
WolframMathWorld plaši skaidrojumi ap 10000 matemātikas jēdzieniem.
On-line Dictionary Combinatorics ap 200 matemātikas jēdzieni

Gramatika.

Nosaukums Apraksts
Latviešu valodas gramatika latviešu valodas gramatika
Latviešu valodas morfoloģija latviešu valodas morfoloģija
Englishpage.com - Free online English lessons & ESL / EFL resources grammar book, vocabulary, tutorials, dictionaries
University of Ottawa-Canada’s University offers lessons on proper grammar and writing skills
Refdesk.com learn English grammar, vocabulary, speaking skills and more

Lingvistika.

Nosaukums Apraksts
Glossary Of Linguistic Terms Valodniecības terminu apkopojums
Glossary Of Linguistic Terms : Dr Peter Coxhead Valodniecības terminu glosārijs
Linguistic and Language Glossary : Vivian Cook Valodniecības terminu glosārijs
OLAC Linguistic Subject Vocabulary The OnLine Audiovisual Catalogers(OLAC)- valodniecības tīmekļu lapas tiešsaistē
Linguistics Links Database Saites, kas būtiskas valodniekam
Linguistic Resources on the Internet Valodniekam būtiskas tiešsaistes
Linguistic Terms Valodniecības termini
Linguistic Exploration Tiešsaiste ar valodniecības datubāzēm
Linguistic.ru cтатьи, справочники по лингвистике, переводу, изучению языков. Программы, справочники и книги для изучающих языки. On-line переводчик английского, ...